Powiadomienie i usunięcie

Poniższy formularz „Powiadomienie i usunięcie” przeznaczony dla met ciebie dla właścicieli praw własności intelektualnej w celu poinformowania Kechiq o domniemanym naruszeniu ich praw.

Kechiq zamierza szybko zajmować się powiadomieniami o naruszeniu praw własności intelektualnej, usuwając lub blokując treści rzekomo naruszające po potwierdzeniu.

Wypełnienie tego formularza to najskuteczniejszy sposób, w jaki możemy przystąpić do analizy sporu.

Po przesłaniu zgłoszenia zostanie ono natychmiast rozpatrzone i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Do celów powiadomień o naruszeniu praw autorskich w Stanach Zjednoczonych na mocy ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Aby przesłać zawiadomienia o naruszeniu do Kechiq odpowiedniego działu na mocy ustawy DMCA, skorzystaj z formularza „Powiadomienie i usunięcie”, aby umożliwić nam sprawne przetworzenie Twoich zawiadomień.

Alternatywnie wyślij powiadomienie o naruszeniu praw autorskich w Stanach Zjednoczonych e-mailem na adres legal@Kechiq .com zawierając następujące informacje:

• podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela własności intelektualnej;

• wskazanie przedmiotu własności intelektualnej, którego dotyczy zarzucane naruszenie;

• wskazanie i umiejscowienie materiału będącego przedmiotem zarzucanego naruszenia w dniu Kechiq (w stosownych przypadkach podaj adres URL);

• imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail właściciela własności intelektualnej;

• oświadczenie pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, stwierdzające że zgłaszający w dobrej wierze uważa, że ​​materiał nie jest autoryzowany przez właściciela praw własności intelektualnej, jego przedstawiciela lub prawo;

• oświadczenie, że informacje podane w zgłoszeniu są dokładne oraz, pod groźbą kary krzywoprzysięstwo, które również poświadcza upoważnienie zgłaszającego do złożenia skargi w imieniu właściciela praw autorskich

Formularz kontaktowy